Torstein Burkeland
   
 

Vi driver alminnelig praksis med hovedfokus på saker innen følgende felt:

 • Fast eiendoms rettsforhold
 • Forretningsjuss
 • Arbeidsrett
 • Kontrakts- og avtalerett
 • Pengekravsrett
 • Tomtefeste
 • Insolvensrett
 • Erstatningsrett
 • Selskapsrett
 • Arve- og skifterett
 • Husleierett
 • Prosedyre
Tlf. 21 51 20 50 | Fax 21 51 20 51 | Postboks 1975 Vika 0125 Oslo | burkeland@burkeland.no